VERTAAL SCARICA

Anche questo emendamento è inaccettabile poiché gli enti aggiudicatori cui servono servizi di traduzione e interpretazione hanno bisogno della stessa flessibilità di altri enti aggiudicatori e, inoltre, nulla giustifica la sottomissione di appalti o accordi quadro, relativi a questa categoria di servizi che rientrano nell’allegato XVI B, a norme di procedura dettagliate diverse da quelle applicabili ad altri servizi dello stesso allegato. Het Parlement, de Raad en de Commissie moeten zich er sterk voor maken om zo nauw mogelijk samen te werken op het gebied van vertaal- en tolkwerkzaamheden en het gebruik van bibliotheken en gebouwen. Homepage Vertaling per letter Nieuwste songteksten. Traduzione e pubblicazione di avvisi. Vertaal alstublieft deze Japanse tekst naar het Frans. Traduci le mie parole, in modo che Dagan capisca.

Nome: vertaal
Formato: ZIP-Archiv
Sistemi operativi: Windows, Mac, Android, iOS
Licenza: Solo per uso personale
Dimensione del file: 21.57 MBytes

Per favore traduca esattamente le mie domande ed esattamente le risposte del signor Tanaka, incluso quello che sto dicendo adesso perché voglio che sappia che sta venendo travisato. C’è “carta bianca” sul dolore, sulla pelle degli uomini. Traduzione e pubblicazione di avvisi. Vertaal alstublieft precies wat ik vraag en precies wat Mr Tanaka antwoordt, inclusief wat ik nu zeg, ik wil dat hij weet dat hij verkeerd wordt weergegeven. Derhalve is gepland om enerzijds de exploitatiekosten van de regionale adviesraden te cofinancieren in de vorm van een degressieve opstartsteun gedurende een periode van drie jaar en anderzijds, gelet op het meertalige karakter van de raden, bij te dragen in h u n vertaal – e n tolkkosten. Ma nasce un sole nella notte, nel cuore dei deboli. Synoniemen Vervoegen Reverso Corporate.

Enerzijds kunnen aanbestedende diensten d i e vertaal – e n tolkdiensten moeten kopen, behoefte aan dezelfde flexibiliteit hebben als andere aanbestedende diensten, anderzijds is er geen enkele reden om voor opdrachten of raamovereenkomsten voor deze categorie diensten van bijlage XVI B andere gedetailleerde procedurevoorschriften te doen gelden dan de voorschriften die op andere diensten van dezelfde bijlage van toepassing zijn.

vertaal – Traduzione in italiano – Dizionario Linguee

Over nacht in zijn hart een verborgen vertaao. Informazioni sul dizionario contestuale Scarica l’app Contatto Considerazioni legali. Vrijheid, toen een koor s’alzerà Zal voor je zingen. L a vertaal ità d i traduzione e di re visio ne di entrambi i paesi non ha ancora raggiunto il livello operativo necessario circa 6 pagine al meseprevalentemente a causa della difficoltà di assumere e trattenere il personale.

  GIOCHI PER ALCATEL OT-708 SCARICARE

Aan verdachten en in staat van beschuldiging gestelde personen die in lidstaten strafrechtelijk worden vervolgd en vertawl wie een proces is aangespannen, worden uitgebreide vwrtaal en tolkdiensten beschikbaar gesteld.

Songtekst vertaling: Libertà – Al Bano En Romina Power

Sono evidenziate le parole sbagliate. Op het gebied van de administratieve uitgaven zullen de controles va n d e vertaal – e n vertolkingskosten en van de vertaql worden afgerond. Vedi esempi per la traduzione Vetraal tra 6 esempi coincidenti. Traduci i dati in Morse e inviameli.

Le istituzioni si impegnano a garantire la titolarità dei diritti di riproduzione, traduzione e diffusione di tutti gli elementi costitutivi di una pubblicazione. Vedi esempi per la traduzione tradurre 3 esempi coincidenti.

I l costo d ell a traduzione e de ll’ inter pr etazione per tutte le istituzioni dell’UE che comprendono la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio, la Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni ammonta complessivamente a circa 1 miliardo di euro l’anno.

perfetto – vertaling Italiaans-Nederlands (inclusief voorbeelden)

Je kunt door te vertaling er eenvoudig achter komen wat de Nederlandse betekenis is van een bepaalde songtekst. De aanbestedende diensten kunnen voor de verlening van vertaal- of tolkdiensten multiraamovereenkomsten sluiten.

Sluit uw aan bij Reverso Inschrijven Aanmelden Facebook verbinden. I sospetti e gli imputati di procedimenti penali giudiziari negli Stati membri hanno a disposizione servizi completi di traduzione e interpretazione.

vwrtaal

Happy, ga mee met hem, vertaal de schema’s voor ons. Vertaal alstublieft deze Japanse tekst naar het Frans. L’Ufficio di sostegno individua, raccoglie vetaal esamina sistematicamente, in veryaal ai dati forniti dagli Stati membri sottoposti a una pressione particolare, info rm azion i s ull e strutture e il pe rsona le disponibili, segnatamente in ma teria di traduzione ed inter pr etazione, informazioni sui p veertaal si di origine e sul vertaap assistenza nel trattamento e nella gestione dei singoli casi, nonché la capacità di accoglienza nei suddetti Stati membri sottoposti ad una pressione particolare, per favorire un rapido ed affidabile scambio di informazioni fra le varie autorità degli Stati membri responsabili per l’asilo.

  PROGRAMMA PER MASTERIZZARE SCARICARE

Coniugazione del verbo “vertalen”

Vertaal- en publicatiekosten van aankondigingen. Derhalve is gepland om enerzijds de exploitatiekosten van de regionale adviesraden te cofinancieren in de vorm van een degressieve opstartsteun gedurende een periode van drie jaar en anderzijds, gelet op het meertalige karakter van de raden, bij te dragen in h u n vertaal – e n tolkkosten.

Vrijheid, hoe je maakte me aan het huilen. Vedi esempi che contengano traduttori 3 esempi coincidenti.

Vertaling van “vertaal-” in Italiaans

Kate, traduci quella parola in basso dove sta la firma. Het document is gesteld vertwal het Frans en er waren geen vertaal- of tolkfaciliteiten beschikbaar.

Wij zijn ons er nog altijd van bewust dat er nog veel problemen in het verschiet liggen in verband met het dagelijks functioneren van een EU met 25 lidstaten, vooral op het vlak v a n vertaal – e n tolkwerkzaamheden.

Vrijheid, nooit te huilen.

vertaal

Vertaal de gegevens naar morse en zend het naar mij. Niet alleen de beschikbare personeelsleden op het gebied van vertaall en tolkdiensten, maar ook het aantal personeelsleden dat beschikbaar is voor de afhandeling van de aanvankelijke gesprekken is belangrijk, omdat zulks ontegenzeglijk gevolgen heeft voor de kwaliteit van de besluitvorming.

Naast de bovenvermelde maatregelen kunnen de noodmaatregelen bestaan uit rechtsbijstand en taalkundige bijst an dvertaal – e n tolkdiensten, deskundigheid betreffendede landen van oorsprong en andere maatregelen die bijdragen tot een snelle identificatie van personen die wellicht internationale bescherming behoeven en tot een eerlijke en efficiënte behandeling van asielverzoeken.

vertaal

Hij wil dat ik vertaal wat hij zegt. Ricerche frequenti nel dizionarioitaliano: Non dovrebbe essere tra le voci in arancione La traduzione è sbagliata o di bassa qualità. Over het contextuele woordenboek Download de app Contact Juridische overwegingen.